Glassfiber erstatter Cu/Ni ombord på rigg
3/5/2019

På oppdrag for PSW Technology har Odda Plast og Olimb skiftet ut og relinet Cu/Ni-rør med GRE (Epoksy)

Odda Plast har siden startet av mai jobbet på oppdrag for PSW Technology i et samarbeid med Olimb Offshore for å skift ut 3 rørsystemer i Cu/Ni (kobber/nikkel) til epoksy (GRE-) rørsystemer levert av Future Pipe Industry i Holland. Vi har hatt et meget godt samarbeid med SRC Group på installasjonssiden. Riggen har ligget til kai i Sløvåg i Norhordaland.

Fortsett å les