Odda Plast AS har egen teknisk avdeling med ingeniører som designer og utvikler nye produkter i samarbeid med kunden. Her gir vi råd angående materialvalg, produksjonsmetoder, belastningskapasitet med mer. Vi har kunnskap om design og utvikling av produkter i kompositt, termoplast eller en kombinasjon av disse. Har du en idé til et nytt produkt hjelper vi deg gjerne gjennom hele prosessen fra design & utvikling til produksjon. Vi kan også være behjelpelige i designprosessen av et rørsystem. Produktene/rørsystemene blir tilpasset miljøet det skal være i.

Våre ingeniører benytter software fra Autodesk til konstruksjon av alt fra mindre produkter til større rørsystemer. Både 2D-tegninger og 3D-modeller lages. Vi lager filer som er klargjort for maskinering i dreiebenk, til vannskjæring eller i fresebord. I programvaren kan vi også styrkeberegne og kvalitetssikre designet. Dokumentasjonn ihht. krav fra kunde følger med.

Andre Tjenester