Om oss

Odda Plast AS er et utviklings- og tjenesteytende produksjonsselskap innen komposittmaterialer og termoplaster. Etableringen av Odda Plast i 1974 var et svar på den kjemiske industriens behov for alternative materialer til bruk i korrosive miljø. I over 40 år har Odda Plast arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle og styrke vår kompetanse på bruk av plast og komposittmaterialer innen industri, offshore, shipping og fiskeoppdrettsanlegg. Resultatet er at vi i dag har et av landets mest spesialiserte fagmiljø når det gjelder valg av riktig plastmateriale for å løse ulike oppgaver.

Bedriften er lokalisert i Odda Næringspark på Eitrheim Industriområde på vestsiden av Sørfjorden, like utenfor Odda sentrum. Vi disponerer 2000 m2 produksjonslokaler i eget bygg og 6000 m2 uteareal.

Vi har i dag over 55 dyktige, serviceinnstilte og erfarne medarbeidere hos Odda Plast, i tillegg har vi ca 50 innleide. I et marked som stadig utvikler seg ser vi det nødvendig at våre ansatte har høy faglig kompetanse.

Forskning, utvikling og problemløsning er en del av våre arbeidsoppgaver.

Vårt kvalitetssystem er ISO 9001 sertifisert.

Våre Kjerneverdier

Økonomi

Vi etterstreber en sunn økonomi for eierne, og organiserer oss på en effektiv måte for raskt å kunne kåndtere kundens etterspørsel.

Tillit

Vi forvalter kundens intellektuelle kapital og eiendom på en ansvarlig måte. Vi holder bedriftens kunnskap tilgjengelig for vår kunde, og vekk fra våre konkurrenter.

Miljø

Vi etterlever gjeldene lover og regler, skaper en "Vi passer på hverandre" kultur og etterstreber redusere skadelig utslipp til land, sjø og luft.

VÅRT OPPDRAG

Installasjon og reparasjon av herdeplastrør til offshore og landbasert industri.

Installasjon av termoplastrør til fiskeoppdrett, offshore, landbasert- og maritim industri.

Installasjon og reparasjon av stålrør til offshore og industri.

Utvikling av komponenter og system i termoplast/herdeplast sammen med kunde.

Verdier og etiske retningslinjer
Organisasjonskart