Ved nye oppdrettsanlegg installerer vi rør i grunn samt prosess- og transportrør i termoplast. Vi leverer rørsystemer med samlestokker som har glatte overflater innvendig. Dette benyttes for å unngå groing i rør, samt for transport av fisk og fiskefor. I tillegg til rørsystemer utvikler vi produkter som dødfisk kasser, fiskeforing og lusefeller.

Andre Tjenester