Vi utvikler produkter i henhold til kundens behov Hovedsakelig i termo- og herdeplast. Våre ingeniører bistår med design- og materialvalg. Spesialprodukter kan omfatte utvikling og produksjon av komponenter, montering og testing.

Andre Produkter

Termoplast

Herdeplast