Vi utvikler produkter i henhold til kundens behov. Våre ingeniører bistår med design- og materialvalg. Spesialprodukter kan omfatte utvikling og produksjon av komponenter, montering og testing.

Under vises et knippe bilder av produkter vi har laget og produsert.

Ring i PE for testing av fiskefór.

Filter for fjerning av legionellabakterie i vann. Designet for 16 BAR trykk.

Andre Produkter

Termoplast

Herdeplast