Vi utvikler produkter i henhold til kundens behov. Våre ingeniører bistår med design- og materialvalg. Spesialdesign kan omfatte utvikling og produksjon av komponenter, montering og testing.

Under vises et knippe bilder av produkter vi har designet og produsert.

Vi kan blant annet designe og produsere vifteblader eller tilsvarende.

Reflektor

Spylesystem for vasking av kameradome offshore.

Andre Produkter

Termoplast

Herdeplast