Vi prefabrikkerer og installerer drikkevannsrør i PP-R, en termoplast med glassfiberforsterking. Rørene er godkjent som drikkevannsrør og kan blant annet benyttes for varmt og kaldt vann i offenstlig sektor, lanbruk, offshore, basseng og lanbasert industri. Rør og deler er tilgjengelig i Ø16-Ø450 mm.

Andre Produkter

Termoplast

Herdeplast