Vi leverer komplette rør systemer for kjølevannsanlegg til skip, landbaserte industri og sykehus. Plastmaterialene er lette å forme, har lav egenvekt, lang levetid, minimalt med vedlikehold og kan gjenvinnes.

Andre Produkter

Termoplast

Herdeplast