logo
Slagord
ISO 9001 Achilles
 E-Post: post@odda-plast.no  Telefon: 53 64 00 60

Prosjekt Tytlandsvik

Odda Plast (med samarbeidspartner ØPD) legger rør i grunnen for Tytlandsvik Aqua


Sentergrøft til kote 19 i Tøtlandsvik - i bakgrunnen ser vi rør og grunnmuren for RAS anlegg 1

Odda Plast gjennomfører en av sine største jobber noensinne i Tøtlandsvik med rør i grunnen for Tytlandsvik Aqua - anlegg for laksesmolt på land